Myasthenia Gravis: Vad är det? Orsaker, symtom och behandlingsmetoder

Myastheni är en sjukdom somåtföljd av ökad muskelsvaghet. En liknande sjukdom beskrevs först 1672. Enligt statistiken förekommer inte denna sjukdom mycket ofta. Ändå är många människor intresserade av frågor om varför myasthenia gravis inträffar, vad det är och vilka tecken det följer med. När allt kommer ifrån den tidiga diagnosen beror behandlingssystemet och livskvaliteten hos en sjuk person.

Myasthenia Gravis - vad är det? Orsaker till sjukdomen

myasthenia orsakar

Om allt är normalt, acetylkolin när upphetsadgår in i den synaptiska klyftan, där den verkar på muskelmembranets specifika receptorer - sålunda uppträder stimulering och sammandragning av muskelfibern. Men med myastheni stör denna transmissionsmekanism för nervimpulsen.

Omedelbart är det värt att notera att myasthenia gravis -genetisk sjukdom. Och idag är det vanligt att skilja två huvudformer av sin utveckling. I vissa fall är ett misslyckande vid överföringen av en nervimpuls associerad med en störning av hypotalamusens normala funktion. En annan vanlig orsak till sjukdomen är en autoimmun lesion av tymus körtel, vilket leder till en minskning av mängden syntetiserad acetylkolin.

Det finns en så kallad neonatal myasthenia gravis. Vad är det Denna form av sjukdomen observeras hos nyfödda barn, om deras mammor lider av en kränkning av neuromuskulär ledning.

Symtom på sjukdomen kan manifesteras som ide första dagarna efter födseln och i en vuxen ålder. Det finns några riskfaktorer, vilka påverkar myasthenia gravis. Orsakerna till en attack av muskelsvaghet kan täckas av allvarlig stress, nervös överansträngning, överförda infektionssjukdomar och störningar i immunsystemet.

De viktigaste symptomen på myasthenia gravis

myasthenia gravis vad är det?

Som redan nämnts är huvudfunktionensjukdom är muskelsvaghet. Sedan morgonpasienterna känner sig som regel helt normala. Men efter några timmar blir skelettmusklerna trötta och slutar fungera, tills fullständig förlamning. Efter vila återställs förmågan att minska.

Beroende på gruppen av drabbade nerver är det vanligt att skilja mellan tre huvudformer av sjukdomen:

  • Oftast påverkar sjukdomen musklerna,vilka är innerverade av kranialnerven. Och huvuddragen i detta fall är ptosis. Om efter vila kan en person helt öppna ögonen, sedan efter flera timmar försvinna de övre ögonlocken gradvis.
  • Det finns också en bulbar myasthenia gravis.Vad är det Denna form av sjukdomen åtföljs av ett brott mot överföringen av nervimpulsen till musklerna, vilket motsvarar att svälja, tugga och några andra processer. Hos sjuka människor finns det problem med att äta, och det finns också en gradvis förändring i rösten tills den helt försvinner.
  • Vanligtvis diagnostiseras en generaliserad form av sjukdomen, där ögonmusklerna först påverkas, varefter processen passerar till nacken, övre extremiteterna etc.

Metoder för behandling av myasthenia gravis

myasthenia gravis

Det är värt att notera att myasthenia gravis är extremtDet är farligt och kräver kvalificerad sjukvård. Faktum är att denna sjukdom kännetecknas av så kallade kriser, som åtföljs av tillfällig förlamning av andningsmusklerna, och detta är ett direkt hot mot livet.

Den enda effektiva metoden för behandling ärtar droger som innehåller acetylkolinesteras - detta är Proserpine och Kalimin. Denna terapi varar i flera år, och doserna av medicinen förändras ständigt beroende på sjukdomens tillstånd och frekvens. Om myasthenia gravis har utvecklats mot tumör i tymus körtel, genomförs en operation för att avlägsna detta organ.