Dekodning av det allmänna blodprovet hemma

Blodtestet är en av de äldsta och mest beprövade metoderna för att diagnostisera en mängd olika sjukdomar, samt att bedöma deras svårighetsgrad och flödesdynamik.

transkript av ett allmänt blodprov
Dekryptering av den allmänna analysen av blod kan du göra en ungefärlig bild av människors hälsa. Analysen själv är ganska enkel och består av flera steg:

  • staket av en sjuksköterska av blod (från ett namnlöst finger eller från en ven);
  • mikroskopi av smuts
  • skriva och dechiffrera ett allmänt blodprov.

Den sista punkten för oss är den mest intressanta, eftersom vi kan ha resultat av sina analyser, kan varje person självständigt bedöma sin egen hälsa.

Vad är syftet med denna analys?

Med hjälp av denna undersökning kan du utvärdera:

  • antalet blodplättar;
  • antal erytrocyter;
  • antalet leukocyter;
  • hematokrit;
  • hemoglobin;
  • ESR.

Dekodning av den allmänna analysen av blod hos barn
Dekodning av det allmänna blodprovet

Förfarandet, även om det är enkelt, kräver en vissfingerfärdighet. Dekodning av den allmänna analysen av blod utförs i steg. Under varje steg i de uppskattade parametrarna som anges ovan, och en dom. Numera läkare inte längre behöver sitta och manuellt räkna antalet olika cellpopulationer under mikroskop, kan modern utrustning automatiskt utföra denna syssla och ger krypterad utskrift. Alldeles nedanför är en tabell som listar de grundläggande reglerna och förkortningar celler och ämnen. Dessutom hittar du indikatorer som gör avkodning av ett barn i gemensam blodprov kommer inte att vara för dig några problem.

indikator

transkriptet

norm

Antal erytrocyter

(sanguine rubro cellam kommer)

Röda blodkroppar, som redan nämnts, utför en transportroll, överför syre genom blodbanan och avlägsna koldioxid från vävnaderna.
"Norms": anemi, kroppen får en otillräcklig mängd syre.
"> Norms": erytrocytos, det finns en chans att de röda blodkropparna kommer att hålla ihop och bilda blodpropp (trombus).

4,2 - 6,2 * 1012 liter (för män)

3,7 - 5,4 * 1012 liter (för kvinnor)

3,5 - 5,7 * 1012 liter (för barn)

hemoglobin

(Hb, HGB)

Hemoglobin är ett komplext protein som kan binda O-molekyler2 och CO2.

"Normer": erytrocytanemi.
"> Norms": erytrocytos eller allmän uttorkning av kroppen.

129-148 g / 1

hematokrit

Hematokrit är andelen av förhållandet mellan antalet erytrocyter och blodplasma. En indikator på 40% indikerar till exempel att 40% av blodet består av röda blodkroppar.
"Norms": anemi, eller en ökning av plasmanivået (med svullnad).
"> Norms": erytrocytos eller allmän uttorkning av kroppen.

38 - 48% för män

36 - 46% för kvinnor

Antal leukocyter

(albumet sanguinem cellam kommer)

Vita blodkroppar fungerar som en skyddande barriär mot vår kropp.
"Norms": blodsjukdomar eller tillstånd efter en lång tid av antibiotikabehandling.
"> Norms": en bakteriell infektion.

4,2 - 9,2 * 109 liter

Antal blodplättar

Blodplattor är små celler som deltar i bildandet av en trombos, vilket förhindrar förlust av blod under förstöring av blodkärl.

"Normer": levercirros, medfödda blodsjukdomar, trombocytopenisk purpura.
"> Normer": postoperativt tillstånd, borttagande av mjälten.

190 - 328 * 109 liter

Erytrocyt sedimenteringshastighet

"<Norms": inträffar sällan, oftast med förhöjda röda blodkroppsnivåer.
"> Norms": inflammatoriska processer, maligna tumörer.

Upp till 12 mm / h för män

Upp till 16 mm / h för kvinnor

avkodning av den allmänna analysen av barnets blod

Avkodning av ett allmänt blodprov hos barn kräver ingen medicinsk utbildning! Och den kunskap som du fått idag är ovärderlig och kommer definitivt att vara till nytta för dig och dina barn.